Χορηγικό Πρόγραμμα

Κόστος υποψηφιότητας

500 για την υποψηφιότητα στα κορυφαία βραβεία
“Τop Greek Hotel 2019”
“Τop Greek Resort 2019”

250 για την πρώτη υποψηφιότητα
450 για πακέτο δύο υποψηφιοτήτων από την ίδια επιχείρηση
600 για πακέτο τριών υποψηφιοτήτων από την ίδια επιχείρηση
850 για πακέτο πέντε υποψηφιοτήτων από την ίδια επιχείρηση
1450 για πακέτο δέκα υποψηφιοτήτων από την ίδια επιχείρηση

Συμμετοχή στην Τελετή Απονομής

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ατομική συμμετοχή στην εκδήλωση της απονομής των Greek Hospitality Awards
(€120 + Φ.Π.Α. 24%)

ΡΟΤΟΝΤΑ
Ροτόντα οκτώ θέσεων στο δείπνο που θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της ειδικής τελετής απονομής των Greek Hospitality Awards
(€700 + Φ.Π.Α. 24%)

Για πληροφορίες σχετικά με χορηγίεςΚωνσταντίνος Ουζούνης, 2109987864, ouzounis.k@ethosmedia.eu

Για πληροφορίες σχετικά με ροτόντες και ατομικές συμμετοχές: Μαριάνα Βαζαίου, 2109984932, vazaiou.m@ethosmedia.eu