Χορηγικό Πρόγραμμα

 • Το λογότυπο του χορηγού Name θα συμπεριληφθεί δίπλα στο κεντρικό λογότυπο των Greek Hospitality Awards με την επισήμανση «Greek Hospitality Awards presented by Name sponsor».
 • Στέλεχος του χορηγού δικαιούται ομιλία διάρκειας πέντε (5) λεπτών στην τελετή απονομής των Greek Hospitality Awards, η οποία θα μεταδοθεί σε ζωντανή μετάδοση.
 • Ο χορηγός δικαιούται να παρουσιάσει εταιρικό βίντεο μέγιστης διάρκειας τριών (3) λεπτών στην τελετή απονομής των Greek Hospitality Awards.
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβολής διαφημιστικού spot (μέγιστης διάρκειας 20’’) το οποίο θα προβληθεί έως και τρεις (3) φορές σε διαφημιστικά slots κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Greek Hospitality Awards.
 • To λογότυπο του χορηγού θα προβάλλεται σε προνομιούχο θέση σε εικαστικά των Βραβείων (κεντρικό site των Βραβείων, αρχική σελίδα της πλατφόρμας του online event, στην αρχική σελίδα της ενότητας Sponsors Hall και στις σελίδες της ζωντανής μετάδοσης της τελετής.)
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβεβλημένης προβολής με banner στις εσωτερικές σελίδες της πλατφόρμας του digital event.
 • O χορηγός δικαιούται δικό του «ηλεκτρονικό περίπτερο» – σελίδα παρουσίασης, σε προνομιακή θέση στην πλατφόρμα του digital event, και συγκεκριμένα στην ενότητα Sponsors Hall. Στη συγκεκριμένη σελίδα δύναται να συμπεριλαμβάνονται: Το λογότυπο της εταιρίας, το εταιρικό προφίλ (έως 500 λέξεις), εταιρικό βίντεο της επιλογής του χορηγού (μέγιστης διάρκειας έως 5’), ψηφιακό marketing material (υλικά έως 30MB) για download. Επίσης, στο συγκεκριμένο χώρο μπορούν να είναι συνδεδεμένα κατά τη διάρκεια της τελετής έως και δέκα (10) στελέχη του χορηγού για online επικοινωνία με συμμετέχοντες στο event, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων (e-business card) θα τους κοινοποιούνται αυτόματα με την είσοδό του στο «ηλεκτρονικό περίπτερο».
 • Παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης αρθρογραφίας πέντε (5) σελίδων στο απολογιστικό αφιέρωμα των Greek Hospitality Awards στο τεύχος Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου του περιοδικού ΧΡΗΜΑ.
 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε προνομιούχo θέση σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου (ηλεκτρονικά newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κ.λπ.)
 • Ο χορηγός θα προβληθεί μέσω των social media σελίδων του διοργανωτή και του event (facebook και Linkedin) με τρεις (3) δημοσιεύσεις «διακεκριμένης προβολής» που θα αναρτηθούν τις δύο τελευταίες εβδομάδες πριν από την έναρξη του συνεδρίου.
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό στην ψηφιακή τσάντα της εκδήλωσης.
 • Δικαιούται πενήντα (50) προσκλήσεις για την παρακολούθηση της τελετής απονομής των Βραβείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LiveOn.
 • Ο χορηγός θα λάβει εκτενή απολογισμό των Βραβείων (με παρουσιάσεις ομιλητών, video και φωτογραφίες).
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει banner μέγιστης διάστασης 500×100 (ύψος) στο απολογιστικό newsletter των Greek Hospitality Awards και banner διάστασης 728×90 στην σελίδα απολογισμού του εν λόγω event.
 • Στέλεχος του χορηγού δικαιούται ομιλία διάρκειας πέντε (5) λεπτών στην τελετή απονομής των Greek Hospitality Awards, η οποία θα μεταδοθεί σε ζωντανή μετάδοση.
 • Ο χορηγός δικαιούται να παρουσιάσει εταιρικό βίντεο μέγιστης διάρκειας τριών (3) λεπτών στην τελετή απονομής των Greek Hospitality Awards.
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβολής διαφημιστικού spot (μέγιστης διάρκειας 20’’) το οποίο θα προβληθεί έως και δύο (2) φορές σε διαφημιστικά slots κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Greek Hospitality Awards.
 • To λογότυπο του χορηγού θα προβάλλεται σε προνομιούχο θέση σε εικαστικά των Βραβείων (κεντρικό site των Βραβείων, αρχική σελίδα της πλατφόρμας του online event, στην αρχική σελίδα της ενότητας Sponsors Hall και στις σελίδες της ζωντανής μετάδοσης της τελετής.)
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβεβλημένης προβολής με logo στις εσωτερικές σελίδες της πλατφόρμας του digital event.
 • O χορηγός δικαιούται δικό του «ηλεκτρονικό περίπτερο» – σελίδα παρουσίασης, σε προνομιακή θέση στην πλατφόρμα του digital event, και συγκεκριμένα στην ενότητα Sponsors Hall. Στη συγκεκριμένη σελίδα δύναται να συμπεριλαμβάνονται: Το λογότυπο της εταιρίας, το εταιρικό προφίλ (έως 400 λέξεις), εταιρικό βίντεο της επιλογής του χορηγού (μέγιστης διάρκειας έως 5’), ψηφιακό marketing material (υλικά έως 20MB) για download. Επίσης, στο συγκεκριμένο χώρο μπορούν να είναι συνδεδεμένα κατά τη διάρκεια της τελετής έως και οχτώ (8) στελέχη του χορηγού για online επικοινωνία με συμμετέχοντες στο event, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων (e-business card) θα τους κοινοποιούνται αυτόματα με την είσοδό του στο «ηλεκτρονικό περίπτερο».
 • Παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης αρθρογραφίας τεσσάρων (4) σελίδων στο απολογιστικό αφιέρωμα των Greek Hospitality Awards στο τεύχος του περιοδικού ΧΡΗΜΑ.
 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε προνομιούχo θέση σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου (ηλεκτρονικά newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κ.λπ.).
 • Ο χορηγός θα προβληθεί μέσω των social media σελίδων του διοργανωτή και του event (facebook και Linkedin) με δυο (2) δημοσιεύσεις «διακεκριμένης προβολής» που θα αναρτηθούν τις δύο τελευταίες εβδομάδες πριν από την έναρξη του συνεδρίου.
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό στην ψηφιακή τσάντα της εκδήλωσης.
 • Δικαιούται σαράντα (40) προσκλήσεις για την παρακολούθηση της τελετής απονομής των Βραβείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LiveOn.
 • Ο χορηγός θα λάβει εκτενή απολογισμό των Βραβείων (με παρουσιάσεις ομιλητών, video και φωτογραφίες).
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει banner μέγιστης διάστασης 500×100 (ύψος) στο απολογιστικό newsletter των Greek Hospitality Awards και banner διάστασης 728×90 στην σελίδα απολογισμού του εν λόγω event.
 • Στέλεχος του χορηγού δικαιούται ομιλία διάρκειας πέντε (5) λεπτών στην τελετή απονομής των Greek Hospitality Awards, η οποία θα μεταδοθεί σε ζωντανή μετάδοση.
 • Ο χορηγός δικαιούται να παρουσιάσει εταιρικό βίντεο μέγιστης διάρκειας τριών (3) λεπτών στην τελετή απονομής των Greek Hospitality Awards.
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβολής διαφημιστικού spot (μέγιστης διάρκειας 20’’) το οποίο θα προβληθεί μία (1) φορά σε διαφημιστικά slots κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Greek Hospitality Awards.
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβεβλημένης προβολής με logo στις εσωτερικές σελίδες της πλατφόρμας του digital event.
 • O χορηγός δικαιούται δικό του «ηλεκτρονικό περίπτερο» – σελίδα παρουσίασης, σε προνομιακή θέση στην πλατφόρμα του digital event, και συγκεκριμένα στην ενότητα Sponsors Hall. Στη συγκεκριμένη σελίδα δύναται να συμπεριλαμβάνονται: Το λογότυπο της εταιρίας, το εταιρικό προφίλ (έως 300 λέξεις), εταιρικό βίντεο της επιλογής του χορηγού (μέγιστης διάρκειας έως 5’), ψηφιακό marketing material (υλικά έως 10MB) για download. Επίσης, στο συγκεκριμένο χώρο μπορούν να είναι συνδεδεμένα κατά τη διάρκεια της τελετής έως και έξι (6) στελέχη του χορηγού για online επικοινωνία με συμμετέχοντες στο event, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων (e-business card) θα τους κοινοποιούνται αυτόματα με την είσοδό του στο «ηλεκτρονικό περίπτερο».
 • Παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης αρθρογραφίας τριών (3) σελίδων στο απολογιστικό αφιέρωμα των Greek Hospitality Awards στο τεύχος Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου του περιοδικού ΧΡΗΜΑ.
 • Ο χορηγός θα προβληθεί μέσω των social media σελίδων του διοργανωτή και του event (facebook και Linkedin) μια (1) δημοσίευση «διακεκριμένης προβολής» που θα αναρτηθεί την τελευταία εβδομάδα πριν από την έναρξη του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε προνομιούχo θέση σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου (ηλεκτρονικά newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κ.λπ.)
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό στην ψηφιακή τσάντα της εκδήλωσης.
 • Δικαιούται τριάντα (30) προσκλήσεις για την παρακολούθηση της τελετής απονομής των Βραβείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LiveOn.
 • Ο χορηγός θα λάβει εκτενή απολογισμό των Βραβείων (με παρουσιάσεις ομιλητών, video και φωτογραφίες).
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει banner μέγιστης διάστασης 500×100 (ύψος) στο απολογιστικό newsletter των Greek Hospitality Awards και banner διάστασης 728×90 στην σελίδα απολογισμού του εν λόγω event.
 • Στέλεχος του χορηγού δικαιούται ομιλία διάρκειας πέντε (5) λεπτών στην τελετή απονομής των Greek Hospitality Awards, η οποία θα μεταδοθεί σε ζωντανή μετάδοση.
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβολής με logo στις εσωτερικές σελίδες της πλατφόρμας του digital event.
 • O χορηγός δικαιούται δικό του «ηλεκτρονικό περίπτερο» – σελίδα παρουσίασης, σε προνομιακή θέση στην πλατφόρμα του digital event, και συγκεκριμένα στην ενότητα Sponsors Hall. Στη συγκεκριμένη σελίδα δύναται να συμπεριλαμβάνονται: Το λογότυπο της εταιρίας, το εταιρικό προφίλ (έως 200 λέξεις), εταιρικό βίντεο της επιλογής του χορηγού (μέγιστης διάρκειας έως 5’), ψηφιακό marketing material (υλικά έως 10MB) για download. Επίσης, στο συγκεκριμένο χώρο μπορούν να είναι συνδεδεμένα κατά τη διάρκεια της τελετής έως και τέσσερα (4) στελέχη του χορηγού για online επικοινωνία με συμμετέχοντες στο event, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων (e-business card) θα τους κοινοποιούνται αυτόματα με την είσοδό του στο «ηλεκτρονικό περίπτερο».
 • Παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης αρθρογραφίας δύο (2) σελίδων στο απολογιστικό αφιέρωμα των Greek Hospitality Awards στο τεύχος Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου του περιοδικού ΧΡΗΜΑ.
 • Ο χορηγός θα προβληθεί μέσω των social media σελίδων του διοργανωτή και του event (facebook και Linkedin) μια (1) δημοσίευση «διακεκριμένης προβολής» που θα αναρτηθεί την τελευταία εβδομάδα πριν από την έναρξη του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε προνομιούχo θέση σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου (ηλεκτρονικά newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κ.λπ.)
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό στην ψηφιακή τσάντα της εκδήλωσης.
 • Δικαιούται είκοσι (20) προσκλήσεις για την παρακολούθηση της τελετής απονομής των Βραβείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LiveOn.
 • Ο χορηγός θα λάβει εκτενή απολογισμό των Βραβείων (με παρουσιάσεις ομιλητών, video και φωτογραφίες).
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει banner μέγιστης διάστασης 500×100 (ύψος) στο απολογιστικό newsletter των Greek Hospitality Awards και banner διάστασης 728×90 στην σελίδα απολογισμού του εν λόγω event.
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβολής με logo στις εσωτερικές σελίδες της πλατφόρμας του digital event.
 • O χορηγός δικαιούται δικό του «ηλεκτρονικό περίπτερο» – σελίδα παρουσίασης, σε προνομιακή θέση στην πλατφόρμα του digital event, και συγκεκριμένα στην ενότητα Sponsors Hall. Στη συγκεκριμένη σελίδα δύναται να συμπεριλαμβάνονται: Το λογότυπο της εταιρίας, το εταιρικό προφίλ (έως 200 λέξεις), εταιρικό βίντεο της επιλογής του χορηγού (μέγιστης διάρκειας έως 5’), ψηφιακό marketing material (υλικά έως 10MB) για download. Επίσης, στο συγκεκριμένο χώρο μπορούν να είναι συνδεδεμένα κατά τη διάρκεια της τελετής έως και τέσσερα (4) στελέχη του χορηγού για online επικοινωνία με συμμετέχοντες στο event, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων (e-business card) θα τους κοινοποιούνται αυτόματα με την είσοδό του στο «ηλεκτρονικό περίπτερο».
 • Παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης ολοσέλιδης αρθρογραφίας στο απολογιστικό αφιέρωμα των Greek Hospitality Awards στο τεύχος Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου του περιοδικού ΧΡΗΜΑ.
 • Ο χορηγός θα προβληθεί μέσω των social media σελίδων του διοργανωτή και του event (facebook και Linkedin) μια (1) δημοσίευση «διακεκριμένης προβολής» που θα αναρτηθεί την τελευταία εβδομάδα πριν από την έναρξη του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε προνομιούχo θέση σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου (ηλεκτρονικά newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κ.λπ.)
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό στην ψηφιακή τσάντα της εκδήλωσης.
 • Δικαιούται δέκα (10) προσκλήσεις για την παρακολούθηση της τελετής απονομής των Βραβείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LiveOn.
 • Ο χορηγός θα λάβει εκτενή απολογισμό των Βραβείων (με παρουσιάσεις ομιλητών, video και φωτογραφίες).
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβολής logo στις εσωτερικές σελίδες της πλατφόρμας του digital event.
 • Ο χορηγός δικαιούται δέκα (10) προσκλήσεις για την παρακολούθηση της τελετής απονομής των Βραβείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LiveOn.
 • Ο χορηγός θα λάβει εκτενή απολογισμό των Βραβείων (με παρουσιάσεις ομιλητών, video και φωτογραφίες).

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ατομική συμμετοχή για παρακολούθηση της τελετής απονομής των Greek Hospitality Awards μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας LiveOn.

1ο άτομο (€120 + Φ.Π.Α.)
2ο άτομο (€110 + Φ.Π.Α.)
3ο άτομο (€100 + Φ.Π.Α.)

Κόστος υποψηφιότητας

600 για την κάθε υποψηφιότητα στα κορυφαία βραβεία
“Τop Greek Hotel 2020”
“Τop Greek Resort 2020”

350 για την πρώτη υποψηφιότητα
600 για πακέτο δύο υποψηφιοτήτων από την ίδια επιχείρηση
850 για πακέτο τριών υποψηφιοτήτων από την ίδια επιχείρηση
1.200 για πακέτο πέντε υποψηφιοτήτων από την ίδια επιχείρηση
2.000 για πακέτο δέκα υποψηφιοτήτων από την ίδια επιχείρηση