Χορηγικό Πρόγραμμα

Κόστος υποψηφιότητας

600 για την κάθε υποψηφιότητα στα κορυφαία βραβεία
“Τop Greek Hotel 2020”
“Τop Greek Resort 2020”

350 για την πρώτη υποψηφιότητα
600 για πακέτο δύο υποψηφιοτήτων από την ίδια επιχείρηση
850 για πακέτο τριών υποψηφιοτήτων από την ίδια επιχείρηση
1.200 για πακέτο πέντε υποψηφιοτήτων από την ίδια επιχείρηση
2.000 για πακέτο δέκα υποψηφιοτήτων από την ίδια επιχείρηση

Συμμετοχή στην Τελετή Απονομής

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ατομική συμμετοχή στην εκδήλωση της απονομής των Greek Hospitality Awards
(€140 + Φ.Π.Α. 24%)

ΡΟΤΟΝΤΑ
Ροτόντα οκτώ θέσεων στο δείπνο που θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της ειδικής τελετής απονομής των Greek Hospitality Awards
(€900 + Φ.Π.Α. 24%)