Χορηγικό Πρόγραμμα

Συμμετοχή στην Τελετή Απονομής

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ατομική συμμετοχή στην εκδήλωση της απονομής των Greek Hospitality Awards
(€120 + Φ.Π.Α. 24%)

ΡΟΤΟΝΤΑ
Ροτόντα οκτώ θέσεων στο δείπνο που θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της ειδικής τελετής απονομής των Greek Hospitality Awards
(€700 + Φ.Π.Α. 24%)

Για πληροφορίες σχετικά με χορηγίεςΚωνσταντίνος Ουζούνης, 2109987864, ouzounis.k@ethosmedia.eu

Για πληροφορίες σχετικά με ροτόντες και ατομικές συμμετοχές: Μαριάνα Βαζαίου, 2109984932, vazaiou.m@ethosmedia.eu