Κριτική Επιτροπή

Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται από εξέχουσες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, πανεπιστημιακό και τουριστικό κλάδο. Oι νικητές θα αναδειχθούν μέσω διαδικασίας ψηφοφορίας, στην οποία συμμετέχουν η Επιτροπή Αξιολόγησης και το κοινό. Οι τελικοί βραβευθέντες θα αναδειχθούν μετά την στάθμιση των ψήφων, με ποσοστό βαρύτητας 60%-40% της ψηφοφορίας της Επιτροπής και του κοινού, αντίστοιχα.

Βερνίκος Γεώργιος

Πρόεδρος, Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος (ΟΚΕ) & Γενικός Γραμματέας, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Βλαχούσης Αντώνιος (Δρ)

Μαιευτήρ - Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Θεοφανόπουλος Τάκης

Εντεταλμένος Σύμβουλος, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων Α.Ε. (EUROCERT)

Καλόμοιρος Αλέξανδρος

Αν. Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΣΕΣΜΑ

Κωνσταντοπούλου Ρούλα

Δημοσιογράφος, Αρχισυντάκτρια, Tourismtoday.gr

Μαρινάκος Κωνσταντίνος (Δρ)

Πρόεδρος Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου, Καθηγητής Τουριστικού Μάνατζμεντ

Μαρίνης Άρης

Πρόεδρος, Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΓΕΠΟΕΤ)

Μησιακούλης Σπύρος Ε.

Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ταμίας ΔΣ και Head of "Green key" Ecolabel, Hellenic Society for the Protection of Nature - HSPN

Ξηραδάκης Γιώργος

Διευθύνων Σύμβουλος, XRTC Business Consultants

Ποζρικίδης Κυριάκος (Δρ)

Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΘ – HELEXPO ΑΕ

Σκρέτας Στάθης

Πρόεδρος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ)

Τάσιος Γρηγόρης

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ)

Τελώνης Γιώργος

Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων Δυτ. Ελλάδος

Τζήκας Ανάστασιος

Πρόεδρος, ΔΕΘ – HELEXPO ΑΕ