Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και τουριστικά γραφεία της χώρας που διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ.Ένα ξενοδοχείο μπορεί να είναι υποψήφιο προς βράβευση σε ένα ή περισσότερα βραβεία. Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από οποιοδήποτε μέλος του ξενοδοχείου, εφόσον υπάρχει η έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης ή άλλου αρμόδιου Διευθυντή. Οι υποψηφιότητες είναι εμπιστευτικές μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας. Τα συμμετέχοντα ξενοδοχεία ή οι εκπρόσωποι τους ή τα πρόσωπα που υποβάλλουν την υποψηφιότητα δηλώνουν ότι οι προς αξιολόγηση, υποψηφιότητές τους υποβάλλονται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού αποκλειστικά για το διαγωνισμό των Greek Hospitality Awards 2019 της Εthos Awards. Kάθε συμμετέχων φέρει και την αποκλειστική ευθύνη έναντι παντός τρίτου και ιδίως της Ethos Awards και των μελών των επιτροπών, για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.

Υποχρέωση Εχεμύθειας και Πνευματικά Δικαιώματα

Οι διοργανωτές έχουν υποχρέωση εχεμύθειας σε σχέση με τις υποψηφιότητες. Θα πρέπει όμως να έχετε υπόψη σας ότι οι υποψηφιότητες κρίνονται από επαγγελματίες οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τους διοργανωτές , όπως δημοσιογράφοι, αναλυτές και πολλοί άλλοι, για την εχεμύθεια των οποίων δεν μπορούμε να εγγυηθούμε. Για τον λόγο αυτό, σας παρακαλούμε οι δηλώσεις συμμετοχής σας να μην παρέχουν υλικό το οποίο δεν επιθυμείτε να δημοσιοποιηθεί.

Προωθητικές ενέργειες

Με τη συμμετοχή τους στα βραβεία Greek Hospitality Awards 2018, οι υποψήφιοι ρητά συναινούν ότι οι διοργανωτές, θα μπορούν να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο κείμενο, βίντεο και οπτικό υλικό που έχουν υποβάλλει με τη φόρμα υποψηφιοτητάς τους σε παρουσιάσεις, εκθέσεις προς δημοσίευση, ιστότοπους, εκδηλώσεις των μέσων ενημέρωσης καθώς και σε άλλου είδους προωθητικό /διαφημιστικό υλικό.

Προνόμια υποψηφιότητας

Κάθε επιχείρηση που έχει υποβάλλει από 1 έως 5 υποψηφιότητες στα Greek Hospitality Awards 2019 δικαιούται δωρεάν μία θέση στην επίσημη τελετή απονομής των βραβείων. Κάθε επιχείρηση που έχει υποβάλλει από 6 και άνω υποψηφιότητες στα Greek Hospitality Awards 2019 δικαιούται δωρεάν δύο θέσεις στην επίσημη τελετή απονομής των βραβείων.

Πληρωμή και καταληκτική ημερομηνία

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη μία υποψηφιότητα, ο πλήρης φάκελός της θα πρέπει να έχει παραληφθεί και η πληρωμή του κόστους συμμετοχής θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Οι πληρωμές μέσω τραπεζικής εντολής θα πρέπει να έχουν ληφθεί, μαζί με τον πλήρη φάκελο δήλωσης υποψηφιότητας, πριν από την τελετή απονομής.

Το κόστος υποψηφιότητας καταβάλλεται για κάθε μία πό τις δηλώσεις συμμετοχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω. Μία δήλωση συμμετοχής αντιστοιχεί σε μία υποβολή υποψηφιότητας σε μία από τις υποκατηγορίες των βραβείων. Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται.

Σας παρακαλούμε κατά την πληρωμή να αναγράφετε τα στοιχεία της κάθε κατηγορίας και/ή υποκατηγορίας βραβείου στην οποία / στις οποίες έχετε υποβάλει υποψηφιότητα.

Οι υποψηφιότητες δεν λαμβάνονται υπόψη πριν ολοκληρωθεί η πληρωμή του κόστους συμμετοχής. Σας παρακαλούμε να καταβάλετε το συνολικό ποσό σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω λογαριασμούς της ETHOS MEDIA S.A.:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, IBAN: GR46 0110 0890 0000 0894 7027 192

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, IBAN: GR51 0172 0280 0050 2804 1137 461

Αποστείλατε την απόδειξη πληρωμής με φαξ στο: +30 210 9984953 υπόψη οργανωτικής ομάδας βραβείων ή με e-mail στη διεύθυνση: awards@ethosmedia.eu, με την επωνυμία της επιχείρησής σας, αναφέροντας το βραβείο / βραβεία για τα οποία έχετε υποβάλει υποψηφιότητα.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυρία Βούλα Βασιλικού στο τηλέφωνο +30 210 9984908 ή στο vassilikou.p@ethosmedia.eu για οποιαδήποτε ερώτηση αφορά στα Greek Hospitality Awards 2019.

Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφιοτήτων

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την επιτροπή των Greek Hospitality Awards 2019 με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στη φόρμα δήλωσης συμμετοχής και στο συνοδευτικό υλικό όπου αυτό απαιτείται. Τα μέλη της Επιτροπής δύνανται να πραγματοποιήσουν αυτοψίες σε όσες ξενοδοχειακές μονάδες κρίνουν απαραίτητο, χωρίς να έχει ειδοποιηθεί ο ιδιοκτήτης ή στέλεχος της μονάδας. Η αξιοπιστία των βραβείων εδράζεται στην ευελιξία κινήσεων και στις επιτόπιες αυτοψίες των μελών επιτροπής όταν αυτό απαιτηθεί.

Διαδικασία βράβευσης

Η Κριτική Επιτροπή ψηφίζει με βάση τα κριτήρια, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί για τις αντίστοιχες κατηγορίες βραβείων. Κάθε υποψηφιότητα λαμβάνει βαθμολογία από 1 έως 100.

Οι υποψηφιότητες θα λάβουν τελική βαθμολογία:

από 71 ως 80 θα παραλάβουν Bronze βραβείο
από 81 έως 90 θα παραλάβουν Silver βραβείο
από 91 έως 100 θα παραλάβουν Gold βραβείο
Δύναται να υπάρχουν παραπάνω από μία διακριθείσα επιχείρηση στην κατάταξη Bronze, Silver & Gold αντίστοιχα ανά βραβείο.

Ειδική Σημείωση: Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα κορυφαία βραβεία “Top Greek Hotel 2019” & “Top Greek Resort 2019”  για το οποίο προβλέπεται 1 νικητής στην κατηγορία GOLD.

Οι εκπρόσωποι της διοργανώτριας εταιρείας ειδοποιούν όλους τους νικητές για να προσέλθουν στην επίσημη τελετή απονομής των Greek Hospitality Awards 2019.

Eρωτήσεις 

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυρία Βούλα Βασιλικού στο τηλέφωνο +30 210 9984908 ή στο vassilikou.p@ethosmedia.eu για οποιαδήποτε ερώτηση αφορά στα Greek Hospitality Awards 2019.